Veiligheidsinspectie

Uw installatie moet voldoen aan de norm NEN 3140. Steeds meer verzekeraars stellen deze norm als eis in de polisvoorwaarden van gebouwen- en inventarisverzekeringen. In deze norm wordt de bedrijfsvoering van elektrische installaties geregeld.

U dient ervoor te zorgen dat de veiligheid van de elektronische elektrische installatie gewaarborgd wordt. De norm gaat over verantwoordelijkheden en controles. Zo moet uw installatie worden geplaatst onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke. Ook moet elke installatie periodiek worden gecontroleerd.

Uiteraard moet u aan de bevoegde instanties kunnen overleggen dat u alles in het werk heeft gesteld om uw installatie veilig te houden. De basis hiervoor is natuurlijk een inspectierapport dat u kunt overleggen bij controles en eventuele aanspraken (aansprakelijkheid, schade etc.)

Wij verzorgen voor u de NEN 3140 inspectie en desgewenst ook een thermografisch onderzoek. Onze bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport.

Wij als Erkende Sterkin Installateur verzorgen als onafhankelijke partij de inspectie van nieuwe, door derden aangelegde elektra-installaties en uiteraard ook de inspectie van bestaande elektra-installaties.

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact met ons op